Гражданска отговорност – не само необходимост за всеки шофьор

Гражданска отговорност – не само необходимост за всеки шофьор

Гражданската отговорност представлява належаща застраховка на моторни превозни средства . Според самия текст на гражданската отговорност, компанията, с която сключваме застраховката трябва да плати , сумата, отредена за повреди , извършени от застрахования на трети лица и превозни средства . Застрахователната сума на гражданската отговорност предвижда както видими , така и нематериални повреди или пренебрегване на дълга на застрахования.

Развитие на агентите , които ви дават гражданска отговорност

Нуждата от застраховки – гражданска отговорност е причината да наблюдаваме ръст в предоставянето ѝ от много повече наскоро учредени фирми и застрахователни агенти . Но при сключването на този тип застраховка, важно е да сте предпазливи и да се спрете на сигурността , доказаният авторитет и професионализма на Вашия бъдещ застраховател . Именно по тази причина ние ви предлагаме отлично обслужване и професионалисти, за да бъдем вашият верен партньор за застраховката гражданска отговорност на вашия мотоциклет .

Какви опасности включва гражданската отговорност?

– наложителна застраховка „Гражданска отговорност“ на шофьорите , при която Застрахователят се натоварва със задачата да поеме отговорността на шофьора на автомобила за създадените от шофьора материални и нематериални щети на други лица , във връзка с управлението на лек и тежкотоварен автомобил до определените в Кодекса за застраховане суми .

Трети лица са всички, които по време на катастрофата , се намират в автомобила , с налична гражданска отговорност. Ако към момента на сблъсъка пътниците в леката кола са над бройките , вписани в гражданската отговорност, то всички компенсации ще бъдат съкратени съответно и ще се разделят между всички пасажери . Стойността , отредена като обезщетение на гражданската отговорност, не трябва да бъде повече от общата застрахователна стойност на местата в моторното превозно средство.

– застраховка „Злополука на лицата в превозните средства”, която осигурява покритие на мястото на водача или за всички седящи места в колата . Застраховката, за разлика от гражданската отговорност, се използва на цялата планета и се подписва при изразено желание от застрахованото лице.

Видове  гражданска отговорност 1
Видове гражданска отговорност

Гражданска отговорност за спрени от движение коли

Съобразно Кодекса за застраховането, гражданската отговорност е наложителна за превозни средства , вписани в страната и все още се водят в експлоатация . Това е в сила и за титулярите, които не шофират моторните превозни средства , но все още имат регистрационния номер и документите . Тези леки и тежкотоварни автомобили по същата логика трябва да разполагат с заплатена застраховка гражданска отговорност. За безпроблемно шофиране ние съветваме всеки да внимавате с детайлите , защото невниманието и неспазването на Кодекса за застраховането може да доведе главоболия . Съобразно Кодекса, притежателите на леки и тежкотоварни автомобили, които не притежават задължителната гражданска отговорност, може да получат глоба . Стойността на глобата , породени от не наличието на гражданска отговорност варират в диапазон от 400 до 600 лева за физически лица, а за юридически – от 2000 до 5000 лева.

Видове  гражданска отговорност 2
Видове гражданска отговорност

Кое е важно при взимане на гражданска отговорност?

Документът на гражданска отговорност се подписва за срок от една година от датата на подписване . Стойността на гражданската отговорност можете да платите еднократно , на разсрочено плащане от 2 или 4 вноски.

Кой трябва да сключи гражданска отговорност?

Гражданската отговорност е застраховка, която се сключва както от физически , така и от юридически лица . Като допълнение , застраховката предлага вариант да бъде купена самостоятелно или в комбинация с доброволна застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“.

Какво представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ компонент от гражданската отговорност?

„Злополука на лицата в превозните средства“ е допълнителна застраховка, която Ви даваме като притурка към гражданската отговорност. Предназначението на тази застраховка е да осигури на водача на моторното средство помощ при ПТП на пътя , които могат да имат неблагоприятни последици и въздействия върху Вашето здраве и живот . Именно гражданската отговорност гарантира заплахи единствено за 3-ти лица, т.е. всички пътници в леката кола, без шофьора, тази застраховка е личната ви закрила на пътя . Въпросната застраховка , не като гражданската отговорност, действа във всяка страна и се добавя допълнително и при ваше желание.

Открий най-добрата  гражданска отговорност 3
Открий най-добрата гражданска отговорност

Защо шофьорите имат нужда от гражданската отговорност?

– ако изберете подписване на застрахователен комплект [гражданска отговорност и произшествие на лицата в колата ] имате спокойствие, че извън отговорността за виновно причинени щети на трети лица , при ПТП ще бъдат обезщетени водача и всички пътници в застрахованото моторно превозно средство ;

– начин за подготвяне в реално време, с онлайн платформа за подаване и плащане на бланка за гражданска отговорност;

– удобство за транспортиране на вашата застраховката гражданска отговорност на предоставен от заявителя адрес;

– възможност за оглеждане на увреденото моторно превозно средство , застраховано с гражданска отговорност, на адрес зададен от клиента.

Спрете се на доверен партньор за вашата застраховка гражданска отговорност

Спрете се на нашата застраховка гражданска отговорност, за да се чувствате спокойни по време на вашето пътуване . Нашата компания е партньор на собствениците на автомобили в в страната, като нашите застраховки гражданска отговорност осигурят спокойствие на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, погледнете и :

Видове  гражданска отговорност 4
Видове гражданска отговорност
Избери твоята гражданска отговорност 5
Избери твоята гражданска отговорност
Видове  гражданска отговорност 6
Видове гражданска отговорност
Открий най-добрата  гражданска отговорност 7
Открий най-добрата гражданска отговорност
Оферта за  гражданска отговорност 8
Оферта за гражданска отговорност
Перфектната  гражданска отговорност 9
Перфектната гражданска отговорност

Развитие на агентите , които ви дават гражданска отговорност
Какви опасности включва гражданската отговорност?
Гражданска отговорност за спрени от движение коли
Кое е важно при взимане на гражданска отговорност?
Кой трябва да сключи гражданска отговорност?
Какво представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ компонент от гражданската отговорност?
Защо шофьорите имат нужда от гражданската отговорност?
Спрете се на доверен партньор за вашата застраховка гражданска отговорност